כתיבה לרבי

ניתן לכתוב לרבי ולבקש את ברכתו בכל תחומי החיים. מכתבכם יוכנס, תוך שמירה על פרטיותכם, לאחד מכרכי האגרות קודש של הרבי, המכילים את מכתביו בכל תחומי החיים.

אנו נשלח לכם את התשובה המופיעה במקום בו הונח מכתבכם בהשגחה פרטית, כאשר בדרך כלל הפונה מוצא במכתב זה את תשובתו, מאחר והרבי, כרועה ישראל אמיתי, מרגיש את הנעשה עם כל אחד ואחד, וגם כיום עונה, מייעץ ומברך.

הכנות לכתיבה לרבי:
* נוטלים ידיים ללא ברכה - שלוש פעמים על כל יד, לסירוגין – ימין, שמאל וחוזר חלילה. מבצעים זאת בכדי לטהר את הגוף והנפש לפני כתיבת הבקשה.
* כותבים בטופס הבקשה את כל שעל ליבכם ובכל שפה שהיא.
* מקבלים החלטה. כלומר, מחליטים על עשיית מצווה כדוגמת; הנחת תפילין, שמירת כשרות, שמירת שבת ועשיית מעשה טוב לזולת. כעשיית כלי לברכה
* רצוי להגיד את פרק התהילים של הרבי מלך המשיח שליט"א (פרק קי"ג)
* מכריזים "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד"
(לקבלת מלכותו וזירוז התגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א)

לדוגמא: יצחק בן שרה
קבל/י על עצמך החלטה טובה כגון: שבת, כשרות, תפילין, מזוזה או כל מצווה אחרת הקרובה לליבך/