סיור מצולם

חזית 770
ערכה המספרי של המילה 'פרצת' הינו '770'. זהו גם הערך המספרי של 'בית משיח'. המטרה: לפרוץ את הגלות, להביא גאולה.
בימת התפילה
מקום תפילתו של הרבי. הרבי מתפלל בריכוז רב, כשהוא ניצב במקומו כעבד לפני אדונו, כמעט ללא כל תנועה חיצונית.
ארון הקודש
ארון הקודש בקיר המזרחי בבית מדרשו של הרבי. הרבי נוהג לנשק את צידי הפרוכת בכניסתו וביצאתו.
קריאת התורה
בימי שני חמישי שבתות ויו"ט נוהג הרבי לעלות לתורה
בימת ההתוועדויות
מקום ההתוועדות של הרבי בימי חול ובשבתות. הרבי נושא שיחות עמוקות בדברי תורה ובעניני השעה ואומר מאמר חסידות. בין השיחות מנגנים החסידים ניגוני שמחה,...
מרפסת
על מרפסת זו עודד הרבי במשך למעלה משנה את שירת והכרזת החסידים: "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".
הזאל הקטן
בית המדרש הקטן. כאן קיבל הרבי את הנשיאות על חסידות חב"ד בשנת 1950 (תש"י), באמירת מאמר חסידות, שתוכנו: תפקיד דורנו - להביא את הגאולה השלימה...
לובי הכניסה
מקום חלוקת הדולרים על ידי הרבי לאלפי הפונים אליו - בכל יום ראשון מאז שנת 1986 (תשמ"ו) - במטרה לזכותם בנתינת צדקה שמקרבת את הגאולה, בתוספת ברכה...
חדר הרבי
חדרו הקדוש של הרבי, המכונה בשם 'גן עדן העליון' ממנו מנהל את פעילות תנועת חב"ד ואלפי השלוחים ברחבי העולם כולו. כאן קיבל ליחידות – פגישה...
בנין הספרייה
ספריית חב"ד העולמית, השוכנת בצמידות לבנין 770. הספרייה אוצרת ספרים נדירים בכל התחומים והינה מהמובילות בעולם. כלל המוציאים לאור רואים זכות לעצמם...
חלוקת דולרים
החל משנת 1986 התחיל מעמד חלוקת הדולרים לברכה והצלחה. אלפים נוהרים ל-770
אבן הפינה
אבן הפינה שהניח הרבי מלך המשיח בתאריך י"ז אלול תשמ"ח (30/9/1988) להרחבת בית מדרשו, לקראת המעבר לירושלים עיר הקודש עם בוא הגאולה במהרה.
מזכירות
מחדר צפוף זה התנהל הקשר של הרבי עם כל הפונים אליו. במכתבים בדואר, במברקים, בפקסים, בטלפונים, ובאמצעות סגל מזכירים.
חדר שידורים
מכאן שודרו דבריו של הרבי בציבור ('התוועדויות', בעגה החב"דית) לרחבי העולם.