770 בית משיח - בציר הזמן

הה'ת"ש 1940 -
רכישת הבניין

בחודש מנחם – אב לאחר חיפושים קדחתניים, נמצא סוף סוף הבית שענה על כל הדרישות: בית מספר 770 על שדירת "איסטערן פארקווי", במרכזה של שכונה יהודית מובהקת "קראון הייטס", בה התגוררו עשרות אלפי יהודים.
הבית נקנה עבור האדמו"ר השישי בחב"ד רבי יוסף יצחק שניאורסון זי"ע
מיד לאחר קבלת המפתח התפלל הרבי במקום תפילת מנחה וערבית, ובסיום התפילה איחל: "יתן השם יתברך שיהיה זה דירת קבע בנפש, לתורה ולעבודה: ודירת עראי, שבקרוב נהיה בארץ הקודש עם משיחנו".

הה'תש"י 1950 -
הסתלקות הרבי הריי"צ

בשבת פרשת בא ה'תש"י (1950) נפטר בבית אגודת חסיד חב"ד, ונקבר בחלקת חב"ד באוהל מיוחד בבית הקברות מונטיפיורי בקווינס שבניו יורק‏. את מקומו בנשיאות חב"ד ליובאוויטש ירש חתנו, רבי מנחם מנדל שניאורסון - הרבי מליובאוויטש מלך המשיח

הה'תשי"א 1951 -
קבלת הנשיאות
ע"י הרבי מלך המשיח

במוצאי י' בשבט תשי"א נאסף קהל החסידים להתוועדות עם הרבי ב-‏770. כשעה לאחר תחילת ההתוועדות, קם החסיד ר' אברהם סנדר נמצוב וביקש מהרבי בשם כל הקהל לומר מאמר חסידות. ואכן, בשעה עשר וארבעים דקות, פתח הרבי ואמר את המאמר שהחל בפסוק ,"באתי לגני אחותי כלה" ובכך החל לשמש באופן רשמי כאדמו"ר.

הה'תש"כ 1960 -
הרחבה ראשונה
של האולם הגדול

בסוף שנת תשי"ט

הה'תשכ"ח 1968 -
הרחבה נוספת,
שניה, אל מתחת
הבניין הסמוך

הה'תשל"ד 1973 -
הרחבה נוספת,
עד לפינת הרחוב

הה'תשמ"ו 1986 -
התחלת מעמד
חלוקת הדולרים לברכה

החל משנת ה'תשמ"ו (1986) התקיים מעמד "חלוקת הדולרים לצדקה", שבמסגרתו מחלק הרבי מדי יום ראשון שטרות של דולר אחד למבקריו על מנת שיגיעו לצדקה. מעמד חלוקת הדולרים מלווה במילות ברכה או מענה קצר של הרבי על שאלות, והוא משמש כמעין תחליף מקוצר ליחידות. הוא התנהל בתור ארוך ומסודר שלעתים ארך כשש שעות. רבים ממקבלי הדולרים נתנו שטר אחר במקומו לצדקה והם שומרים את הדולר שקיבלו מהרבי כסגולה‏.

הה'תשמ"ח 1988 -
הרבי עצמו מניח
אבן פינה להרחבה
נוספת של בית
הכנסת הגדול

הה'תשמ"ט 1989 -
הרבי עובר לגור
כל שעות היממה
בחדרו האישי
שבקומה הראשונה

הה'תשנ"ג-ד 1993-4 -
הרבי מעודד את
שירת החסידים
"יחי אדוננו"
עם תחילת התגלות המשיח עליו הכריז הרבי בתשנ"א (1991), קיבלה האמונה ביטוי פומבי והרבי אף אפשר לפרסמה, תוך שמעודד את שירת החסידים: יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, ביותר התחזקה קבלת מלכותו בשנים תשנ"ג - תשנ"ד(1993-4), בהם יצא מידי יום ביומו לעודד את שירת החסידים. בשנים ההם אף אישר הרבי את פירסום זהותו כמלך המשיח בקנה מידה עולמי, כאשר אישר לחסיד איצ'ה שפרינגער להדפיס בעיתון "ניו יורק טיימס" מודעות ענק עם תמונתו הק' וההכרזה "יחי המלך המשיח", וכן ביו"ד שבט תשנ"ג אישר הרבי למטה להבאת המשיח בניו יורק לעשות שידור עולמי (סאטעלייט) בטלוויזיה שבו יראה איך מעודד הרבי את הכרזת הקודש "יחי אדונינו", ועוד רבות.

הה'תשנ"ג-ד 1993-4 - ועד ליום זה
מצפים ומייחלים לגאולה שתגיע היום
הרמב"ם כותב באחד מ-13 עיקרי האמונה ליהודי
"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואע"פ שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
הרבי הטיל עלינו משימה "עשו כל אשר ביכולתכם" לפעול להביא את המשיח
ולכן על כל יהודי מוטלת הזכות והחובה לעשות הכל בכדי שמשיח יגאלנו היום